Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Việt Nam – Cần lắm một Hiệp hội dịch thuật

Trình độ ngoại ngữ của người Việt Nam tuy đã được nâng cao hơn so với các thập kỷ trước nhưng số người có thể dùng thuần thục trong công việc và giao tiếp lại không nhiều. Trong khi đó, do sự hội nhập quốc tế, nhu cầu dịch thuật của nước ta trong những năm gần đây tăng cao cả về mặt số lượng và chất lượng. Được hình thành và phát triển khoảng mấy chục năm nay trở lại đây, dù hiện giờ đã có trên dưới 500 công ty dịch thuật ở mọi các lĩnh vực nhưng ngành dịch thuật ở Việt Nam vẫn chưa thực sự được coi là một ngành nghề chuyên nghiệp.


Vậy tại sao ngành nghề dịch thuật ở nước ta lại không được coi là chuyên nghiệp? Đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này nhưng đúc kết lại đó là do chúng ta chưa có một chuẩn mực, có được tính kỷ luật nhất định cho ngành nghề này. Ngoài ra, còn một lý do nữa là do những người làm nghề này vẫn còn thiếu hụt nhiều cả về kiến thức và kỹ năng. Nhiều người có thâm niên trong nghề, đóng góp công sức nhiều thì thù lao họ được trả lại không xứng đáng

Do đó, yêu cầu đặt ra là cần phải có một Hiệp hội dịch thuật tại Việt Nam, một phần là để nâng cao tính chuyên nghiệp của nghề này ở Việt Nam, đặt ra các chuẩn mực cần thiết; phần khác là để các dịch giả yên tâm và tập trung vào công việc, đảm bảo những quyền lợi và công sức mà họ đã bỏ ra. Điều quan trọng hơn đó là để tôn vinh và khẳng định vai trò của ngành biên phiên dịch của nước ta trên phạm vi quốc tế.